nallleIkon

Förskolan

Musik, rörelse, skapande aktiviteter, utevistelse på gården/skogen mm finns alltid med i vår vardag och för oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans. De vuxna är viktiga personer för det lilla barnet och vi lägger stor vikt vid att ge varje barn trygghet och möjlighet till anknytning.

bok

Skolan

Vi är en lärartät skola där det vanligtvis är två pedagoger i klassrummet under arbetspassen. Eleverna arbetar i åldersblandade grupper enligt montessoripedagogikens principer. Viktiga hörnstenar i vår verksamhet är frihet, ansvar, hänsyn och förtroende.

fritidsIkon

Fritids

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid samt omsorg och stöd i utvecklingen. Vi ser barnens lek som deras arbete, vilket alltid leder till kunskap. Barnen har rätt att få arbeta koncentrerat utan störningar och avbrott, såväl ute som inne.

Öppet hus på Montessori 8 oktober

Lördagen den 8:e oktober 10:00-13:00 visar förskola, skola och fritidshem upp sina lokaler och verksamhet. Personal och elever berättar om vår pedagogik och om hur vår verksamhet fungerar. I samband med vårt öppna hus: Bjuder vi på Äppelpaj med kaffe...

Läs mer

Föreningen

Skövde Montessoriförening är en fristående ekonomisk förening och är inte knuten till någon nationell friskolekoncern. Alla elevintäkter stannar i verksamheten och kommer våra elever till godo, ingen vinst delas ut till ägarföreningen...

Läs mer