Ansök om plats på Montessori Skövde

Förskolan

Musik, rörelse, skapande aktiviteter, utevistelse på gården/skogen mm finns alltid med i vår vardag och för oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans. De vuxna är viktiga personer för det lilla barnet och vi lägger stor vikt vid att ge varje barn trygghet och möjlighet till anknytning.

Skolan

Vi är en lärartät skola där det vanligtvis är två pedagoger i klassrummet under arbetspassen. Eleverna arbetar i åldersblandade grupper enligt montessoripedagogikens principer. Viktiga hörnstenar i vår verksamhet är frihet, ansvar, hänsyn och förtroende.

Fritids

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid samt omsorg och stöd i utvecklingen. Vi ser barnens lek som deras arbete, vilket alltid leder till kunskap. Barnen har rätt att få arbeta koncentrerat utan störningar och avbrott, såväl ute som inne.

Välkommen till Montessori Skövde!

Vi är en liten verksamhet som arbetar enligt Maria Montessoris grundtankar. På vår gård finns två vackra gula hus som rymmer förskola, skola och fritids. Här vill vi att alla ska trivas och utvecklas så långt som möjligt. Barn föds med en lust att lära och vi tar till vara på den. De flesta av oss som arbetar har utöver sin lärarutbildning en påbyggnadsutbildning i montessoripedagogik, vilket gör att vi alla strävar åt samma håll....

Läs mer

Föreningen

Skövde Montessoriförening är en fristående ekonomisk förening och är inte knuten till någon nationell friskolekoncern. Alla elevintäkter stannar i verksamheten och kommer våra elever till godo, ingen vinst delas ut till ägarföreningen...

Läs mer