Läroplanen

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011

Mer information finns på www.skolverket.se

 Språkval

Skolverkets informationsmaterial – Dags för språkval

Styrdokument och planer

Sammanfattning av Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Folder 2022/2023

Kvalitetsredovisningar

Skolverkets SiRiS-undersökning

Skolverket samlar årligen in statistik från skolorna, så även från Montessori i Skövde. På SiRis hemsida kan du själv söka fram information, men nedan ser du en jämförelse på betygen i årskurs sex, där vi jämför vår skola med samtliga kommunala skolor i Skövde kommun.

SIRIS