I skolan har vi ca 100 elever i åldrarna 6 -12 år  varav ca 80 är inskrivna i vår fritidsverksamhet fördelade på 2 avdelningar.

 bokÅk  F-1-2 som två klasser i det stora huset, Pallas och Poseidon

Åk  3-4  och Åk  5-6 i Lilla Huset

Vi är en lärartät skola där det vanligtvis är två pedagoger i klassrummet under arbetspassen. Eleverna arbetar i åldersblandade grupper enligt montessoripedagogikens principer. Vilket innebär att miljön med materiel, lärare och kamrater ska locka barnen till kreativt tänkande och arbete. Vårt arbete genomsyras av Maria Montessoris tankar. “Hjälp mig göra det själv”. Liksom förskolan är miljön förberedd men nu anpassad till skoleleven.

Viktiga hörnstenar i vår verksamhet är frihet, ansvar, hänsyn och förtroende. Tidigt får eleverna träna på att ta eget ansvar för sitt skolarbete, vilket är en värdefull färdighet vid fortsatta studier.

Den fas då barnen är i åldrarna 6-12 år, liknade Maria Montessori vid en bördig åker, där frön till all slags kunskap sås.  Den nyfikenhet och kunskapsiver som då råder tar vi tillvara. Eleven vill nu förstå sin omvärld och det sammanhang hen lever i . Att komma ut i samhället blir därför en viktig del i barnets utveckling. Eleven är nu också mycket intresserad av moralfrågor och utvecklar sitt sociala beteende allt mer. Dessutom  börjar de nu bygga upp sitt abstrakta tänkande. De vill veta orsak och verkan till det mesta, vilket vi i skolan utgår ifrån i vår undervisning.

Skolans läge är gynnsamt då den ligger centralt till i Skövde och vi besöker regelbundet Kulturhuset, Balthazar, skolskogen och badhuset. Dessutom har vi vissa ämneslektioner på närliggande andra skolor tex slöjd, idrott och språkval åk 6.

Vi integrerar IT i arbetet och har en modern uppsättning datorer där vi kan arbeta i helklass med en dator per elev och vi använder Google Apps som plattform vilken går att nå både i och utanför skolans väggar.


Ansök om plats i skolan