Om du vill fylla i en blankett på dator/surfplatta så behöver du skapa en kopia till ditt eget Gmail-konto / Google Drive. Det gör du genom att öppna blanketten och sedan välja Arkiv + Kopiera… och spara ner det på din enhet. Därefter kan du redigera dokumentet och skriva ut eller e-posta det.

Ansök om plats i förskolan


Samtycke till informationsöverföring med tidigare skola/ förskola

För dig som redan har barn i förskolan

Schema för elev i förskolan

Anhörigblankett förskolan

Samtycke för publicering av bilder samt medverkan i media

Trafikförsäkran

Uppsägning/ändring av plats

Avgifter på Skövde Montessori

Inkomstuppgift gör beräkning av barnomsorgsavgift