nallleIkonÅlder 1-3 år avdelningarna Pluto och Pyramiden. Ca 13 barn och 3 heltidstjänster per avd.

Ålder 3-5 år avdelningarna Pärlan och Pastellen. Ca 19 barn och 3 heltidstjänster per avd.

 

De vuxna är viktiga personer för det lilla barnet och vi lägger stor vikt vid att ge varje barn trygghet och möjlighet till anknytning.

Barnet har ett absorberande sinne från 0-6 år, vilket är omedvetet upp till 3 års ålder. Barnet tar då till sig alla intryck utan ansträngning. I vår förberedda miljö ger vi hen utrymme, tid och möjlighet att få utveckla språk, socialt samspel, rörelse och intellekt. Möbler och materiel är anpassat efter det lilla barnets storlek och behov. Vår miljö ger hen möjlighet att bli självständigt och att själv kunna påverka sin vardag.

När barnet nått ca 3 års ålder börjar det på en avdelning med åldrarna 3-5 år. Barnets nu medvetna sinne får här möta en miljö som hjälper dem att sortera och få ordning på alla intryck som de tidigare tagit till sig omedvetet. I miljön finns områden som tar tillvara på barnets drivkrafter och intressen för tex praktiska vardagssysslor, språk och matematik mm.

Musik, rörelse, skapande aktiviteter, utevistelse på gården/skogen mm finns alltid med i vår vardag och för oss är det viktigt att vi har roligt tillsammans.

Vi är stolta och glada över vår fantastiska utemiljö som ger barnet en naturlig förståelse för kretsloppet. Här finns fruktträd, exotisk trädgård och odlingslådor där barnen får så, plantera, sköta om och skörda det som växer och frodas. På hösten har vi skördefest tillsammans där vi njuter av allt de goda vi odlat.


Ansök om plats i förskolan

Rutiner för antagning på förskolan