Om du vill fylla i en blankett på dator/surfplatta så behöver du skapa en kopia till ditt eget Gmail-konto / Google Drive. Det gör du genom att öppna blanketten och sedan välja Arkiv + Kopiera… och spara ner det på din enhet. Därefter kan du redigera dokumentet och skriva ut eller e-posta det.

Ansökan om plats i skolan


Rutiner för antagning till förskola och skola

Samtycke till informationsöverföring med tidigare skola/ förskola

För dig som redan har barn på skolan

Trafikförsäkran

Uppsägning av plats

Avgifter på Skövde Montessori

Inkomstuppgift för beräkning av barnomsorgsavgift