fritidsIkonF-1-2 ( 6-8 år ) Avdelningen Paradiset

3-4-5-6 ( 9-12år)  Avdelningen Klubben

Fritidshemmet är en pedagogisk verksamhet vars uppgift är att komplettera skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid samt omsorg och stöd i utvecklingen. Verksamheten utgår från barnens intressen och erfarenheter och anpassas till att barn har olika livsvillkor och förutsättningar. Fritidshemmet förenar omsorg och pedagogik som stödjer varje enskilt barns fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling.

Vi på fritids arbetar aktivt för att de normer och värden som beskrivs i läroplanen ska vara en integrerad del i det dagliga arbetet. Barnen ska ha inflytande och lära sig att ta ansvar. Vi i personalen strävar efter att se det unika hos varje barn och arbetar medvetet med att olikheterna i gruppen ses som en tillgång. Vi ser oss som barnens handledare där vår roll är att inspirera, erbjuda spännande upplevelser och utmaningar samt ge barnen verktyg att själva klara sin vardag både socialt och praktiskt.

Vi ser barnens lek som deras arbete, vilket alltid leder till kunskap. Barnen har rätt att få arbeta koncentrerat utan störningar och avbrott, såväl ute som inne, och därför försöker vi alltid så långt det är möjligt låta bli att avbryta deras aktiviteter. De aktiviteter och materiel som vi erbjuder är uppdelade i olika svårighetsgrader så att utmaningen att lära sig något nytt alltid finns i det vi gör.

Miljön på fritids är mysig och hemtrevlig och vi strävar alltid efter att både material och möbler ska vara anpassade efter barnens fysiska förmåga.