Skövde Montessoriförening är en fristående ekonomisk förening och är inte knuten till någon nationell friskolekoncern. Alla elevintäkter stannar i verksamheten och kommer våra elever till godo, ingen vinst delas ut till ägarföreningen. Vi är också religiöst och politiskt obundna. Föreningens stadgar är det viktigaste styrdokumentet för verksamheten.

Verksamheten bedrivs i två hus där det stora hyrs av kommunen medan det lilla (fd IFK-huset) ägs av föreningen. Vi har stora utomhusytor som delas av förskolan, skolan och fritids.

Att vara medlem i föreningen

När du har barn på förskolan eller i skolan är du även medlem i föreningen och förväntas delta i föreningens arbete och aktiviteter. Minsta nivån på engagemang för medlemmarna är att utföra föräldrastäd ett par gånger per termin samt delta i höst- och vårfixardagarna.

Som medlem får du också MontessoriTidningen som ges ut av Svenska Montessoriförbundet och vårt eget nyhetsbrev Montessoribladet.

 

Våra arbetsgrupper

Föreningens verksamhet är indelad i ett antal arbetsgrupper där medlemmarna kan välja på att ingå i någon av de specifika arbetsgrupperna och då vara befriad från föräldrastäd. Du hittar mer information om arbetsgrupperna på sidan ”organisation”. Medlemmar anmäler sitt intresse till ansvarig styrelseledamot för den grupp man är intresserad av och. Valberedning och styrelseledamöter hjälps åt att motivera medlemmarna samt vidtala personer som skulle kunna vara intresserade.

Finns fler intresserade än vad som det finns platser till i arbetsgrupperna upprättas en kölista.

Dokument

Stadgar

Protokoll och dokument från årsmöten