Styrelsen har satt upp följande mål för verksamheten:

Mål för 2016: Göra en plan för montessoricertifiering för 3-6 och en plan för behörighetsförsörjning för personalen

Mål att vara klart 2018: Genomför montessoricertifieringen och behörighetsplanen

Föreningens styrelse består av följande personer:

Giovanni Söderman –  Ansvarig IT-gruppen

Gustaf Åkesson – Ansvarig fixargruppen

Ida Jansson – Föreningsansvarig

Jakob Heidbrink – Vice ordförande och ansvarig kvalitetsgruppen

Magnus Johansson – Ekonomiansvarig

Rut Gunnarsdottir – Suppleant

Sofie Olsson – Ordförande

Susanna Andersson – Sekreterare

Susanne Nilsson – Suppleant

Befattningsbeskrivningar

Styrelsemedlemmar

Internrevision

Valberedning