Styrelsen har satt upp följande mål för verksamheten:

Mål för 2016: Göra en plan för montessoricertifiering för 3-6 och en plan för behörighetsförsörjning för personalen

Mål att vara klart 2018: Genomför montessoricertifieringen och behörighetsplanen

Föreningens styrelse består av följande personer:

Sofie Olsson – Ordförande

Jakob Heidbrink – Vice ordförande och kvalitetsansvarig

Susanna Andersson – Sekreterare

Daniel Kronwall – Ekonomiansvarig

Giovanni Söderman –  IT-ansvarig

Alexander Tervasmäki – Föreningsansvarig

Magnus Johansson – Fixaransvarig

Rut Gunnarsdottir – Suppleant

Anna Johansson – Suppleant

Befattningsbeskrivningar

Styrelsemedlemmar

Internrevision

Valberedning