Vi är en liten verksamhet som arbetar enligt Maria Montessoris grundtankar. På vår gård finns två vackra gula hus som rymmer förskola, skola och fritids. Här vill vi att alla ska trivas och utvecklas så långt som möjligt. Barn föds med en lust att lära och vi tar till vara på den. De flesta av oss som arbetar har utöver sin lärarutbildning en påbyggnadsutbildning i montessoripedagogik, vilket gör att vi alla strävar åt samma håll.

“Hjälp mig göra det själv”- vår ledstjärna

Barn lär sig genom att göra det själv. Den vuxne förbereder en strukturerad, lugn och harmonisk miljö som inspirerar barnen till aktivitet. Vi ger dem tid och möjlighet till  koncentration med så få avbrott som möjligt. Barnen och eleverna är delaktiga i vardagen och har därför möjlighet att påverka den. Här njuter vi av att se varje steg i deras utveckling, från det lilla barnet till den stora eleven.

Montessoripedagogiken

Montessoripedagogiken bygger på 6 grundläggande principer:

 • Förberedd miljö
 • Frihet/ansvar
 • Individualisering/samarbete
 • Hjälp till självhjälp
 • Konkretion/motorik
 • Helhet/fredstanke

Pedagogiken bygger på en människo- och kunskapssyn som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt mottagligt för inlärning. Maria Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.

Läs mer om pedagogiken på Montessoriförbundets hemsida eller Montessori.se

 

 

Svenska Montessoriförbundet

Montessori Skövde är medlem i Svenska Montessoriförbundet, en sammanslutning av lokala montessoriföreningar, för närvarande över 250.

Förbundet har som huvudsaklig uppgift att verka för montessoripedagogikens utbredning i Sverige. Det sker genom att:

 • bidra med råd och anvisningar vid bildandet av montessoriföreningar
 • stödja montessoriföreningar i deras strävan att bilda nya montessoriförskolor och skolor
 • vara en ständig och entusiastisk pådrivare för montessoripedagogiken i Sverige
 • verka för utbildning i Sverige av montessorilärare på förskole- och grundskolenivå
 • påverka politiker och beslutsfattare
 • delta i mässor, arrangera seminarier och konferenser
 • ge ut MontessoriTidningen
 • producera och distribuera informationsmaterial
 • examinera enligt NAMEX